Moeten en Willen zijn communicerende vaten

Daan loopt binnen bij zijn intervisiegroep. Ook al is het bijzonder druk en werkt hij op dit moment  6 dagen per week, hij is er. Vastberaden, loyaal. Eenmaal opgestart in de groep brengt hij zijn casus in: Hoe kan ik prioriteiten stellen, zodat ik ruimte maak voor inhoudelijke verdieping op dossiers?  De groep geeft feedback: als er iemand is die zijn dossiers van binnen en buiten kent is het Daan wel. Hoezo, nog verder verdiepen? De groep  ‘staat aan’ en raakt op dreef.

In beslag genomen door de waan van de dag neemt Daan geen ruimte om zijn eigen agenda te bepalen. Wat doe je op momenten dat er meer ruimte ontstaat, er minder gekaderd is voor jou?vraagt een intervisiegenoot. Hij laat de vraag op zich inwerken en het duurt even voor hij antwoordt: Dan gaat hij op zoek naar nieuwe kaders die hem aangeven wat te doen, moet doen. Wat wil je zelf, waar wordt jij echt blij van? Wanneer is een dag voor jou een topdag? Die vraagt raakt hem: willenzit niet in zijn vocabulaire.

Als intervisiebegeleider schets ik de drie energieën van waaruit mensen denken, voelen en handelen. Ouder, Volwassene en Kind. Moetenkomt uit je Ouder-energie, die normen stelt en structuur biedt. Vanuit je Kind-energie maak je ruimte voor je behoeftes en gevoelens. Vanuit je Volwassene-energie handel je bewust in het hier en nu, in contact met wat moet en met wat je wilt.

‘Er is maar één dag per jaar voor mijzelf. Dat is op mijn verjaardag, dan ga ik naar de dierentuin en mag iedereen mee die wil’, zegt Daan.  De groep is geraakt, het wordt even stil. Even later benoemt Daan de inzichten die hij meeneemt uit deze intervisiesessie. Meer ruimte maken voor  Kind-energie: wat wil ik zelf? Waar zit mijn drive?

Hij formuleert zijn acties eerst nog vanuit de Ouderenergie: ik moet dat ‘moetstemmetje’ wegdrukken. Maar wegdrukken en bestrijden werkt niet: want dat wat je aandacht geeft groeit. Moeten en willen zijn communicerende vaten:  Als je bewust aandacht geeft aan wat je wil, is er minder aandacht over voor wat je moet. Daan formuleert zijn actie hierna opnieuw vanuit Volwassen en Kind-energie: in de dagelijkse drukte gaat hij signaleren vanuit welke energie hij denkt, voelt en handelt. Als het ‘moetstemmetje’ opkomt, gaat hij het opmerken en er even laten zijn. En zich vervolgens de vraag stellen wat hij op dat moment wil.

Hij kijkt terug naar zijn intervisievraag op de flipover over inhoudelijke verdieping op dossiers. Wil hij dat echt? Of moet hij dat van zichzelf? Dat gaat hij laten bezinken. Ik kijk nu al uit naar zijn terugkoppeling op de volgende intervisiebijeenkomst over 6 weken. Met de complimenten aan de intervisiegroep: krachtig hoe zij Daan bij de kern van zijn worsteling laten komen en hem wijzer en rijker naar zijn volgende meeting laten gaan.

Er was eens…

….een advocaat van in de dertig. Hij koos voor wat hij wilde, door jarenlang iedere dag om 5 uur op te staan om verhalen te schrijven over misdaden en schurken, voordat hij naar zijn werk op de rechtbank ging. Nadat hij schrijven en strafrecht drie jaar lang had gecombineerd, smeed hij zijn verhalen tot een roman en stuurde die op naar uitgevers. Schrijven was wat hij écht wilde. Hoewel zijn boek keer op keer door redacteuren werd afgewezen, hield de advocaat/auteur vol totdat hij uiteindelijk een positief antwoord kreeg. Dat is waarom de naam John Grisham nu wereldberoemd is. Uit:  ‘Op de tweesprong van moeten en willen’ van Elle Luna.

Levensplezier: van straf- naar beloningssysteem

Als je meer doet wat je wilt dan wat je moet, ervaar je levensplezier. Je zit dan in flow, de energie stroomt als vanzelf. Herken je dat? Dat is leven vanuit je ‘beloningssysteem’. Je lichaam maakt dan endorfine en dopamine aan. Dat voelt goed! Veel mensen staan zichzelf echter niet toe te kiezen voor wat ze graag willen. Zij gaan met zichzelf om vanuit hun ‘strafsysteem’ en zijn vooral bezig met alles wat moet. Je lichaam maakt dan stresshormonen aan. Je verliest meer energie dan dat je ontvangt. Dat leidt tot een negatieve energiebalans.

Mag je ruimte maken voor wat je graag wil? Of laat je je leiden door de normen van je interne Kritische Ouder? Doe eens gek en experimenteer met 3 tips om meer in je beloningssysteem te komen:

  1. Schrijf een week lang je dagelijkse activiteiten op. Welke activiteiten kosten je energie, welke geven je juist energie? Wat kun je doen om meer tijd te maken voor dat wat je energie geeft?
  2. Bekijk je activiteiten vanuit een andere invalshoek: schrijf achter iedere activiteiten het werkwoord MOETEN of WILLEN. Is er geen balans in MOETEN en WILLEN? Haal minimaal 1 MOET-activiteit van je lijst en wissel deze in voor een WIL-activiteit.
  3. Plan iedere dag een half uur voor jezelf waarin je werkelijk niets hoeft van jezelf. Vraag je in dat moment af wat je het liefste wilt doen en doe dat: luieren op de bank, een bad nemen, muziekje luisteren?