Tijd voor een team APK? 3 pijlers voor productieve teams

Gisteren de laatste dag begeleid van een teamcoaching, met focus op het verbeteren van de samenwerking en verbinding onderling. Vergaderingen gingen niet meer waar ze werkelijk over moesten gaan, teamleden namen geen initiatief en kwamen hun afspraken niet na, mensen gingen elkaar uit de weg. Hoog tijd voor een team-APK.

Hoe los je ‘gedoe’ in de thuissituatie op? Dan zeg je elkaar eens goed de waarheid. Dat klaart de lucht. Op je werk ligt dat toch een beetje anders… Daar spreek je elkaar aan op de inhoud, met behoud van relatie. Thuis wordt je gewaardeerd om wie je bent. Op je werk word je gewaardeerd om wat je doet. Daar ben je tenslotte voor aangenomen. Je hoeft elkaar niet aardig te vinden, maar elkaar wel kunnen vinden in de samenwerking.

In teams is een productieve samenwerking gebaseerd op 3 pijlers: Relatie, Proces en Inhoud. Relatie en Proces vormen de basis. Bij een goede relatie onderling is er vertrouwen, wederzijds respect en wordt er geen blad voor de mond genomen. Bij een helder proces weten alle partijen wat ze aan elkaar hebben. Dat schept duidelijkheid.

Wanneer Relatie en Proces op orde zijn, is de basis gelegd om met elkaar productief te schakelen op de inhoud en samen resultaten neer te zetten. Werken aan de relatie op het werk is echter iets dat we liever uit de weg gaan. Dan heb ik het niet over samen een hapje eten of een middagje bowlen met het team. Het gaat over werkelijk contact en elkaar aanspreken. Dat vinden we lastig en spannend. Toch maakt juist het gesprek over wat ons dwars zit, dat de energie weer vrij kan stromen. Hoe doe je dat nou in teamverband? Eigenlijk heel eenvoudig; met de 4 stappen van geweldloze communicatie, een absolute evergreen:

  • benoem wat je waarneemt
  • benoem het effect daarvan op jou
  • benoem je behoefte
  • kom samen tot een afspraak

 

Uitwisseling van ik-boodschappen zonder oordeel, onder goede begeleiding. Zo simpel is het, je moet het alleen wel met elkaar doen. Confronterend, bevrijdend en verbindend. Werken op de relatie maakt dat de energie weer vrij kan stromen. Overigens zijn de 4 stappen van geweldloze communicatie ook een absolute aanrader om thuis je relatie goed te houden, is mijn persoonlijke ervaring. Even knallen kan soms prettig zijn. Maar als het er echt op aankomt blijf je met deze 4 stappen echt in verbinding.