Artikel: Professioneel begeleiders op de weegschaal

Eigen ervaringen geven kleur aan je professionele rol als begeleider. Maar wat te doen als je eigen gedachten, gevoelens en ervaringen belemmerend werken in de begeleiding van je cliënt? In mijn werk als opleider op het gebied van gedragsverandering ontmoet ik coaches in het werkveld van voeding en gedrag die deels zelf worstelen met eetgedrag. In dit artikel beschrijf ik aan de hand van praktijksituaties hoe tegenoverdracht ook groeibevorderend kan zijn voor cliënt en begeleider, in plaats van groeibelemmerend. Lees hier het artikel