Artikel: Mensen in beweging brengen

‘Hoe krijg ik mensen in beweging?’ In veel organisaties blijft het enthousiasme voor vitaliteitsprogramma’s vaak beperkt tot een kleine groep medewerkers. In dit artikel voor BG Magazine en HR-zone, beschrijf ik met Pauline Miedema welke patronen in de organisatie daar debet aan zijn. We schetsen ook de opties waarmee mens en organisatie daadwerkelijk in beweging komen. Het gaat om het realiseren van een volwassen arbeidsrelatie tussen management en medewerkers. Daar gaat de energie van stromen! Lees hier het artikel.